Server setup

Lokaal een url koppelen met je hosts file

Lokaal een webserver opzetten om een web applicatie te ontwikkelen is zeer eenvoudig. Je wil vaak net dezelfde lokale ontwikkel omgeving opzetten als de omgeving waar je applicatie live zal komen te staan. De applicatie komt dan vaak op een url als deze te staan: http://localhost/mijn-project/. Dit wijkt uiteraard af van de uiteindelijke domeinnaam waar […]

Subdirectory inhoud als homepage met .htaccess

Ik ben momenteel bezig met het overzetten van een website die ik vroeger in PHP had gemaakt naar een systeem dat aangestuurd is door drupal. Op de website staan artikels die ik via de zelfgeschreven PHP code weergeef zoals ik het wil. De PHP code staat in de root directory en via .htaccess rewrite rules […]