Subdirectory inhoud als homepage met .htaccess

Ik ben momenteel bezig met het overzetten van een website die ik vroeger in PHP had gemaakt naar een systeem dat aangestuurd is door drupal. Op de website staan artikels die ik via de zelfgeschreven PHP code weergeef zoals ik het wil. De PHP code staat in de root directory en via .htaccess rewrite rules […]